top of page

PRivacy verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Conjes Patisserie bakt lekkernijen die vrij zijn van geraffineerde suikers, gluten en lactose en bevindt zich in zuid-west Friesland. Conjes Patisserie verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam, adres, postcode, woonplaats

  • Telefoonnummer(s)

  • E-mailadres

  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@conjes-patisserie.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Conjes Patisserie verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Cursisten administratie en facturatie (deze gegevens zijn bedoeld voor intern gebruik en persoonlijke correspondentie)

Hoe lang we gegevens bewaren
Conjes Patisserie zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Deze persoonsgegevens zal Conjes Patisserie nooit verkopen, verhuren, of gebruiken voor spamdoeleinden. Uiteraard beveiligen we de verstrekte persoonsgegevens tegen misbruik en fraude.

Bij workshops en trainingen wordt gevraagd naar persoonlijke adresgegevens voor de facturatie. Daarin wordt opgenomen: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deelname aan deze workshops en opleiding worden bijgehouden middels een presentielijst.

Delen met anderen
Conjes Patisserie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Alle persoonsgegevens worden voorafgaand aan een workshop of training vrijwillig en met toestemming verstrekt door de deelnemer. Persoonsgegevens worden op verzoek van de persoon in kwestie verwijderd uit de database.

In kaart brengen websitebezoek
Conjes Patisserie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Conjes Patisserie gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Beveiliging
Conjes Patisserie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@conjes-patisserie. Lees hier het protocol datalekken.

Payment Methods
bottom of page